Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

1. İş sürekliliğinin sağlanması ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. “Bilgi Güvenliği Politikası ve Uygulamaları ‘’ ile  KURALKAN bilgi varlıklarının    gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik özelliklerinin korunması sağlanacaktır.

2. Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması

3. Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması

4. Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

5. KURALKAN yönetimi, bu politikanın uygulanması ile;

1. Yasal zorunluluklara uymayı

2. Üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı

3. Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı

4. Güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi

5. KURALKAN imajını ve güvenilirliğini korumayı

6. Rekabet avantajını meydana getirmeyi ilkeleri olarak benimser.