KALİTE HEDEFLERİ

Kuralkan, uygun olan her bir faaliyet ve düzeyde yıllık kalite hedeflerini belirlemekte ve takip etmektedir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, hedefler oluşturulurken, yasal şartlar, stratejik plan ve diğer üst politika dokümanları dikkate alınmış olup, bu çerçevede, daha önce karşılaşılan uygunsuzluklar da çalışanların görüşleri ile birlikte değerlendirilmiştir.
Ayrıca süreçler bazında kontrol kriterleri belirlenerek proses performansları ile takip edilir. Belirlenmiş olan hedefler Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında son haline getirilerek değerlendirilir. 
Hedefler sürekli iyileşme taahhüdünü içerecek şekilde Kalite Politikası ile tutarlıdır.
Hedefler sürekli iyileştirme taahhüdü içinde değerlendirilir, gerçekleşmesi takip edilir ve gerekirse QDMS Entegre Yönetim Sistemi üzerinden. revizyonlar yapılır ve ilgililerle paylaşımlara mail ile bilgilendirmeler yapılır. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve uygulamalar sonucunda hedeflerdeki sapmaların izlenmesi, ilgili destek dokümanlara göre yapılmaktadır.